Contact Us

Do not hesitate to contact us to learn more about us and what we do, or if you simply would like to tell us what you think!

 

10 rue Louvois
75002 Paris
France

+49 151 4052 8822

634037074524720927.jpg

Struktura aplikacji

Środowisko aplikacyjne

Czym jest Expertys Application Framework?

Expertys Application Framework jest narzędziem obsługi użytkowników, ról i przepływów prac, używanym do zdefiniowania środowiska pracy dla aplikacji Web. Expertys używa tego narzędzia jako powłoki dla wszystkich aplikacji internetowych.

Korzyści

  • Otwarta architektura: kolejne aplikacje mogą być stopniowo dodawane, podczas gdy najbardziej krytyczne zadania związane z bezpieczeństwem i aplikacją / danymi są zarządzane centralnie
  • Dzielenie kosztów z innymi klientami: środowisko jest dostarczane wraz z produktem, a dodatkowe koszty zależą wyłącznie od marginalnych modyfikacji / dodatków do podstawowego środowiska
  • Spójny dostęp do danych i zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji

Jak to działa

Środowisko obejmuje:

  • Obsługę użytkowników (może być zintegrowana z LDAP lub innymi systemami)
  • Obsługę ról: kto ma dostęp do czego?
  • Osługę przepływów prac: kto co dostaje i kiedy?

Hierarchiczna natura tego środowiska pozwala na stworzenie praktycznie dowolnego, opartego na kontroli dostępu środowiska pracy dla danej aplikacji. Ponieważ środowisko jest zorientowane na dane, nie jest potrzebne mapowanie ani utrzymanie skomplikowanych procesów biznesowych, które są i powinny być obsługiwane na poziomie aplikacji.