Contact Us

Do not hesitate to contact us to learn more about us and what we do, or if you simply would like to tell us what you think!

 

10 rue Louvois
75002 Paris
France

+49 151 4052 8822

desktop.jpg

Zarządzanie umowami

Interactive Business Relationship Management

System Interactive Business Relationship Management (IBRM) jest aplikacją działającą w sieci Web służącą do osługi relacji z klientami, dostawcami i innymi partnerami. IBRM obsługuje wszystkie interaktywne procesy biznesowe, zarówno wewnątrz firmy jak i dotyczące jej klientów, dostawców i partnerów. IBRM zawiera elastyczny interfejs XML dla ułatwienia integracji z innymi systemami, takimi jak księgowość lub zarządzanie producją.

Cel

Dostarczenie bezpiecznej, solidnej i wydajnej platformy dla obsługi pełnego cyklu relacji biznesowych, np. umów.

Wykorzystanie potęgi technologii internetu i architektury modułowej do dostarczenia rozwiązań praktycznych i dostosowanych do potrzeb firmy, pozostawiając jednocześnie wystarczającą dozę elastyczności pozwalającą na dalszy rozwój.

Korzyści

IBRM oferuje wiele korzyści dla firm sprzedających kompleksowe produkty i/lub usługi. System obsługuje jednocześnie dowolną liczbę firm, zapewniałąc elastyczność i wydajność codziennych operacji. IBRM może być wysoce atrakcyjny dla firm działających w tak różnorodnych obszarach, jak na przykład:

 • Leasing i zarządzanie infrastrukturą
 • Produkcja przemysłowa
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie licencjami i umowami serwisowymi
 • Usługi

Ponownie, IBRM jest najbardziej odpowiedni dla firm, których sprzedaż, zakupy i przetwarzanie po sprzedaży charakteryzują się pewną dozą złożoności i skomplikowania oraz zazwyczaj angażują większą liczbę osób na różnych poziomach funkcjonalnych i decyzyjnych. 

Standardowe funkcje IBRM

IBRM obsługuje wszystkie główne aspekty działalności przedsiębiorstwa: od działań przedsprzedażnych poprzez sprzedaż i zaopatrzenie do gospodarki materiałowej, fakturowania i działań posprzedażnych. Główne funkcje obejmują:

 • Obsługę kontaktów
 • Konfigurację produktów i usług
 • Obsługę propozycji biznesowych
 • Przygotowanie i uprawomacnianie umów
 • Wewnętrzne i zewnętrzne negocjacje i ugody
 • Tworzenie i uprawomacnianie zamówień zakupu oraz zamówień produkcyjnych
 • Przyjmowanie i przydzielanie części i materiałów
 • Fakturowanie klienta
 • Obsługę posprzedażna
 • Podstawowe raportowanie i notyfikację

Korzyści

Do podstawowych korzyści z zastosowania IBRM można zaliczyć:

Otwarte Przez Cały / Zamknij Wszystkie

1. Szybki zwrot z inwestycji ROI
Niski koszt wdrożenia zapewnia szybki zwrot kosztów.
2. Orientacja na procesy biznesowe
Wszystkie funkcje IBRM są zdefiniowane w terminach procesów biznesowych i ich aktorów. Przepływ informacji poprzez kolejne funkcje odbywa się w sposób integralny i nieprzerwany.
3. Integralne rozwiązanie
IBRM dostarcza rozwiązanie całościowe (end-to-end) dla firm chcących ukierunkować swoje podstawowe procesy biznesowe. IBRM daje się łatwo zintegrować z istniejącymi w firmie systemami informatycznymi, zapewniając dodatkowe funkcje po niskim koszcie.
4. Lekkie umieszczenie
IBRM nie wymaga skomplikowanej implementacji. System oferuje łatwe w użyciu, elastyczne narzędzia do definiowania przepływu zadań, umożliwiające szybkie dostosowanie do procesów biznesowych. Ze strony użytkownika wymagany jest jedynie dostęp do internetu oraz przeglądarka.
5. Otwarta architektura
IBRM może być łatwo i szybko dostosowany do indywidualnych potrzeb. Ponieważ system jest oparty na oprogramowaniu Open Source, klienci IBRM mają dostęp do kodu źródłowego i mogą niezależnie rozbudowywać system według woli.
6. Projekt ery internetu
IBRM jest przeznaczony dla firm wielofilialnych rozproszonych geograficznie, mających niezależnych przedstawicieli handlowych lub agentów oraz partnerów biznesu. Dostęp do systemu jest kontrolowany przez centralę klienta, a zdefiniowane przez klienta role dokładnie określają, co poszczególni pracownicy, oddziały, partnerzy i dostawcy mają prawo zrobić w systemie. IBRM dopuszcza praktycznie każdy język w swoim interfejsie użytkownika. System wykorzystuje standard xCBL i może być łatwo dostosowany do pracy ze wszystkimi głównymi standardami XML. Jest on zbudowany tak, aby sprostać wyzwaniom dzisiejszego rynku B2B.
7. Hosting lub lokalny model biznesu
Dla firm pragnących uniknąć zatrudniania personelu informatycznego Expertys dostarcza IBRM jako usługę typu hosting na bazie ASP (Application Service Provider). W tym przypadku SLA (Service Level Agreement) określa gwarantowane funkcje i działanie według przewidywanych miesięcznych stawek, bez żadych dużych wstępnych inwestycji. Inni klienci mogą preferować instalację systemu na miejscu i umowę serwisową.

Architektura logiczna

IBRM jest systemem modułowym składającym się głównie z elementów przedstawionych poniżej.

Administracja i bezpieczeństwo

Ten moduł zarządza konfiguracją i bezpieczeństwem aplikacji IBRM:

 • Uwierzytelnianie
 • Administrowanie użytkownikami, funkcjami i rolami
 • Administrowanie preferencjami użytkownika (np. notyfikacja)
 • Zarządzanie dostępem do danych i modułów
 • Zarządzanie danymi i szablonami
 • Język i lokalizacja (IBRM aktualnie obsługuje angielski, niemiecki, francuski i hiszpański)

Zarządzanie podmiotami gospodarczymi

Ten moduł zarządza danymi dotyczącymi podmiotów gospodarczych, takimi jak:

 • Rodzaj podmiotu gospodarczego (np. dostawca, klient, partner, bank, oddział, itp.), przy czym rodzaje te nie wykluczają się wzajemnie.
 • Kontakty i adresy, przy czym adresy są podzielone na typy (np. dostawy, fakturowania, itp.)
 • Informacje finansowe i księgowe
 • Sposób wysyłania informacji (email, Soap, itp.)
 • Dokumenty archiwalne.

Zarządzanie sprzedażą

Ten moduł obsługuje działania związane ze sprzedażą:

 • Tworzenie propozycji
 • Konfigurację produktów i usług
 • Przygotowanie i dostosowywanie umów
 • Sprawdzanie poprawności
 • Drukowanie i uprawomacnianie umów
 • Historię sprzedaży.

 

Architektura i aspekty techniczne

IBRM jest wielopłaszczyznową, rozproszoną aplikacją e-biznesową. Opiera się całkowicie na technologiach Web takich jak Java, XML, XSLT, XSL-FO oraz respektuje standard xCBL. Dzięki temu implementacja interfejsów do i z IBRM jest bardzo łatwa.

Zalecana platforma:

Sprzęt: Intel, Risk

System operacyjny: Linux, Unix, MacOS, Windows

Serwer aplikacji: Apache Tomcat -> Cocoon

Baza danych: MySQL, PostgreSQL, Oracle, MSSQL, Sybase

Serwer usług rozproszonych: OpenJMS